Jak oznámit protiprávní jednání?

Pověřená osoba prověří každé přijaté oznámení na protiprávní jednání, a v zákonem stanovené lhůtě 30 dní toto oznámení vyšetří s návrhem na vhodná nápravná opatření.

Případ můžete nahlásit anonymně či zanechat na sebe jakýkoliv kontakt. Vaše hlášení a Vaše identita jsou striktně důvěrné. Systém pro hlášení podléhá rakouskému zákonu o ochraně osobních údajů. Systém je chráněn s využitím nejmodernějších metod. V případě šetření se údaje budou zpracovávat, zpřístupňovat či předávat třetím osobám pouze v zákonem povoleném rozsahu a v nezbytně nutné míře. Pokud se rozhodnete podat hlášení anonymně, Vaši identitu nelze odhalit.

Kontaktujte pověřenou osobu skupiny Cardbox Packaging, nebo si s ní sjednejte schůzku:

Dr. Bernhard Astner
Karmeliterpl. 4
8010 Graz
Tel.: +43-50-8060-240
Fax: +43-50-8060-201
b.astner@hba.at

Kontaktujte pověřenou osobu prostřednictvím online formuláře ZDE.

Nebo se obraťte přímo na danou pobočku a oznamte protiprávní jednání prostřednictvím schránky u kanceláře personálního oddělení.                        

MÁTE NĚJAKÝ JINÝ DOTAZ ČI PŘIPOMÍNKU, KTERÝ SE NETÝKÁ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ? KONTAKTUJTE NÁS ZDE.